Otoczenie prawne
Dokumenty korporacyjne
Walne Zgromadzenie
Bieżące
Archiwum
Zasady WZA
Działalność Rady Nadzorczej
Komitet Audytu
Audytor
Dobre praktyki
Kontakt
 
      EM&F Strona główna  >>  Otoczenie prawne  >>  Walne Zgromadzenie  >>  Archiwum 
Archiwum

Ogłoszenie Zarządu
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Empik Media & Fashion S.A.
na dzień 30 czerwca 2016 r.

Dokumenty Pobierz
Sprawozdania Rady Nadzorczej

download pdfdownload pdf

Ogłoszenie Zarządu.

download pdf

Wniosek Zarządu.

download pdf

Projekty uchwał.

download pdf

Wzór pełnomocnictwa wraz z formularzem wykonania prawa głosu.

download pdf


Rodzaj akcji Liczba akcji Liczba głosów z akcji
akcje zwykłe na okaziciela

105.676.378

105.676.378

Razem

105.676.378

105.676.378
Ogłoszenie Zarządu
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Empik Media & Fashion S.A.
na dzień 1 czerwca 2015 r.

Dokumenty Pobierz
Ogłoszenie Zarządu

download pdf

Projekty uchwał

download pdf

Oświadczenie Zarządu Spółki

download pdf

Wzór pełnomocnictwa wraz z formularzem wykonania prawa głosu

download pdf


Rodzaj akcji Liczba akcji Liczba głosów z akcji
akcje zwykłe na okaziciela

105.676.378

105.676.378

Razem

105.676.378

105.676.378
Ogłoszenie Zarządu
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Empik Media & Fashion S.A.
na dzień 05 maja 2014 r.

Dokumenty Pobierz
Ogłoszenie Zarządu

download pdf

Projekty uchwał

download pdf

Oświadczenie Zarządu Spółki.

download pdf

Wzór pełnomocnictwa wraz z formularzem wykonania prawa głosu.

download pdf


Rodzaj akcji Liczba akcji Liczba głosów z akcji
akcje zwykłe na okaziciela

105.676.378

105.676.378

Razem

105.676.378

105.676.378
Ogłoszenie Zarządu
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Empik Media & Fashion S.A.
na dzień 10 kwietnia 2014 r.

Dokumenty Pobierz
Ogłoszenie Zarządu

download pdf

Projekty uchwał

download pdf

Wzór pełnomocnictwa wraz z formularzem wykonania prawa głosu.

download pdf


Rodzaj akcji Liczba akcji Liczba głosów z akcji
akcje zwykłe na okaziciela

105.676.378

105.676.378

Razem

105.676.378

105.676.378
Ogłoszenie Zarządu
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Empik Media & Fashion S.A.
na dzień 27 czerwca 2013 r.

Dokumenty Pobierz
Ogłoszenie Zarządu

download pdf

Projekty uchwał

download pdf

Wzór pełnomocnictwa wraz z formularzem wykonania prawa głosu.

download pdf

Wniosek Zarządu

download pdf


Rodzaj akcji Liczba akcji Liczba głosów z akcji
akcje zwykłe na okaziciela

105.676.378

105.676.378

Razem

105.676.378

105.676.378
Ogłoszenie Zarządu
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Empik Media & Fashion S.A.
na dzień 24 kwietnia 2012 r.

Dokumenty Pobierz
Ogłoszenie Zarządu

sciagnij pdf

Projekty uchwał

sciagnij pdf

Wzór pełnomocnictwa

sciagnij pdf

Życiorys Josefa Janova

sciagnij pdf

Życiorys Marka Modeckiego

sciagnij pdf


Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów:


Rodzaj akcji Liczba akcji Liczba głosów z akcji
akcje zwykłe na okaziciela

104.376.378

104.376.378

Razem

104.376.378

104.376.378
Ogłoszenie Zarządu
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Empik Media & Fashion S.A.
na dzień 12 września 2011 r.

Dokumenty Pobierz
Ogłoszenie Zarządu

sciagnij pdf

Projekty uchwał

sciagnij pdf

Rekomendacja Zarządu w sprawie przenaczenia zysku za rok obortowy 2010

sciagnij pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za 2010 r.

sciagnij pdf

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r.

sciagnij pdf

Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2010.

sciagnij pdf

Wzór pełnomocnictwa wraz z formularzem wykonania prawa głosu.

sciagnij pdf


Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów:


Rodzaj akcji Liczba akcji Liczba głosów z akcji
akcje zwykłe na okaziciela

104.034.569

104.034.569

Razem

104.034.569

104.034.569
Ogłoszenie Zarządu
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Empik Media & Fashion S.A.
na dzień 20 stycznia 2011 r.

Dokumenty Pobierz
Ogłoszenie Zarządu

sciagnij pdf

Projekty uchwał

sciagnij pdf

Opinia Zarządu

sciagnij pdf

Wzór pełnomocnictwa wraz z formularzem wykonania prawa głosu

sciagnij pdf


Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów:


Rodzaj akcji Liczba akcji Liczba głosów z akcji
akcje zwykłe na okaziciela

104.034.569

104.034.569

Razem

104.034.569

104.034.569
Ogłoszenie Zarządu
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Empik Media & Fashion S.A.
na dzień 30 października 2010 r.

Dokumenty Pobierz
Ogłoszenie Zarządu

sciagnij pdf

Projekty uchwał

sciagnij pdf

Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009

sciagnij pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za 2009 r. i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

sciagnij pdf

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r.

sciagnij pdf

Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2009.

sciagnij pdf

Wzór pełnomocnictwa wraz z formularzem wykonania prawa głosu

sciagnij pdf


Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów:


Rodzaj akcji Liczba akcji Liczba głosów z akcji
akcje zwykłe na okaziciela

104.034.569

104.034.569

Razem

104.034.569

104.034.569


 
Copyrights 2010 Grupa Empik Media & Fashion mapa serwisu   -  Centrum prasowe  -  Relacje Inwestorskie  -  Otoczenie prawne  -  Kontakt