Akcjonariat
 
      EM&F Strona główna  >>  Akcjonariat 
Akcjonariat
Podmiot Liczba aktualnie posiadanych akcji Procentowy udział w kapitale zakładowym Liczba głosów z posiadanych akcji Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Empik Centrum Investments S.A.R.L

32 725 628

31,46

29 115 046*

27,99

ECI Holdings S.A.R.L

10 000 000

9,61

10 000 000

9,61

Penta Investment LTD poprzez Xandora Holdings LTD

34 873 206

33,52

39 115 047**

37,60

ING Otwarty Fundusz Emerytalny

17 998 177

17,29

17 998 177

17,29


Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 437 637,80
Ogólna liczba akcji na dzień 31 marca 2012 wynosi 104 034 569
Liczba akcji Funduszu na dzień przekazania raportu za 4Q 2011 wynosi 104 376 378

* W związku z udzieleniem przez Empik Centrum Investments Sarl na rzecz Xandora Holdings Limited pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu z 3.610.582 akcji NFI EMF, co do którego Xandora Holdings Limited zadeklarowała zamiar wykonywania prawa głosu z akcji, zgodnie z art. 69a ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, prawa głosu z tych akcji uważa się za należące do Xandora Holdings Limited.

** W związku z udzieleniem na rzecz Xandora Holdings Limited przez Empik Centrum Investments Sarl pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu z 3.610.582 akcji NFI EMF oraz udzieleniem na rzecz Xandora Holdings Limited przez Jonquille Investments Limited pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu z 631.259 akcji NFI EMF, co do których Xandora Holdings Limited zadeklarowała zamiar wykonywania prawa głosu z akcji, zgodnie z art. 69a ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, prawa głosu z tych akcji uważa się za należące do Xandora Holdings Limited.


 

Akcjonariat
 
Copyrights 2010 Grupa Empik Media & Fashion mapa serwisu   -  Centrum prasowe  -  Relacje Inwestorskie  -  Otoczenie prawne  -  Kontakt